Marcor lost op Hartel Terminal eerste Drogebulktrein van LTE

Marcor Stevedoring kondigde medio vorig jaar aan een droge bulkterminal te gaan exploiteren op de Steinweg Hartel Terminal. C. Steinweg, het moederbedrijf van Marcor, gebruikte de terminal lang voor breakbulk-activiteiten, maar inmiddels is Marcor zover gevorderd met de herontwikkeling van het terrein, dat de eerste trein met agri-bulk inmiddels is gelost.  

“Marcor Stevedoring is gespecialiseerd in de op- en overslag van droge bulk,” vertelt Managing Director Danny Swart. “We beschikten al over drijvende opslagfaciliteiten, nu krijgen we er op de terminal een overdekte loodsruimte van 28.000 m2 bij en zijn we vergevorderd met de bouw van een kadegebonden opslagloods, waarmee we tegen het einde van het jaar onze totale opslagcapaciteit zullen verviervoudigen. Onze overslagcapaciteit zal ook flink uitbreiden. Wij zullen klanten op de terminal een flexibele dienstverlening gaan bieden waarbij de multi-modale aan- en afvoer van bulk in losse, verpakte en gecontaineriseerde vorm mogelijk word. Een mooi voorbeeld hiervan was de eerste trein die wij met LTE hebben mogen behandelen. ”  

Ontmoeting tijdens netwerkdiner

Het besluit de terminal te herontwikkelen is niet onopgemerkt gebleven. Zeker niet bij bedrijven die net als Marcor Stevedoring lid zijn van RPPC. Swart: “Toen de Europese Warenbeurs vorig jaar in Valencia plaatsvond hadden we ons investeringsbesluit eigenlijk pas net genomen. Daar krijg je dan vragen over. En dat niet alleen, want Isa Fakhri, Sales Manager bij LTE Nederland stelde ons voor aan een van hun klanten.”  

De ontmoeting vond, zo vertelt Fakhri, spontaan plaats tijdens het netwerkdiner dat Port of Rotterdam en RPPC ter gelegenheid van de beurs organiseerden. “Onze klant wilde mais transporteren vanuit Polen naar Rotterdam. En we wisten natuurlijk dat Marcor op de nieuwe terminal over een spooraansluiting beschikt.” 

Retourlading

Aansluitend aan de beurs ontstond intensief contact tussen LTE, Marcor en de exporterende en kopende partijen. “Samen met LTE hebben we ook intensief onderzocht hoe wij de logistieke operatie op de terminal efficiënt en betrouwbaar op gaan zetten,” blikt Swart terug.  

Een eerste trein is als pilot inmiddels op de terminal gelost. Fakhri: “het hele proces liep naar tevredenheid. Het is de bedoeling wekelijks een trein te laten rijden op het moment dat Marcor helemaal klaar is met de bouwactiviteiten op de terminal.” Die periode geeft LTE, dat groot is in bulktransport, ook tijd om de retourlading te organiseren. 

Spoorvervoer betrouwbaar

Dat juist verschillende expediteurs in Polen op zoek zijn naar transportcapaciteit hoeft niet te verbazen, legt Fakhri uit. “Zeker voor granen uit Oekraïne is het spoor op dit moment de meest zekere modaliteit. En het transport vindt vanwege de oorlog vrijwel geheel plaats via Polen. Het is een heel belangrijke ladingstroom voor ons.”  

Wat dat betreft is het is goed dat de komende editie van de Warenbeurs uitgerekend in Warschau zal plaatsvinden. Beide RPPC-leden zijn daar dan ook zeker van de partij. “Vanuit alle landen komen partijen die zich met agri-bulk bezighouden naar deze beurs. Dus daar moeten we ons gezicht altijd laten zien,” zegt Swart. 

Fakhri: “De contacten ontstonden zoals gezegd spontaan en dat tekent de kracht van een grote beurs. En daarnaast illustreert het meteen dat het netwerken tijdens een evenement wel degelijk tot concrete business kan leiden.” 

Bron: RPPC